کشف سلاح از داخل یک خودرو توسط مأموران و پاسداران انقلاب اسلامی سرخه

مرداد 1358
475
تاریخ: 1358/05/16

شهر: Sorkheh, Iran

مأموران و پاسداران انقلاب اسلامی سرخه، ۱ قبضه برنو را با مقداری فشنگ ژ۳ و ۲۹ فشنگ ام‌۱ از داخل خودرویی در روستای زردشت کشف کردند.

 

شهر
ایران، سمنان، سرخه
تاریخ واقعه
1979-08-07
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه برنو را با مقداری فشنگ ژ۳ و ۲۹ فشنگ ام‌۱
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص120
آدرس
Sorkheh
Semnan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25