حمله مسلحانه افراد ناشناس به سرپرست کمیتۀ منطقۀ ۹ تهران

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/16

شهر: Tehran, Iran

۲ نفر از عناصر مسلح، به سرپرست کمیتۀ منطقۀ ۹ تهران که از اقامۀ نماز باز می‌گشت، تیراندازی کردند. با اقدام بموقع محافظ وی، مهاجمان ناکام ماندند و متواری شدند. در این تیراندازی به کسی آسیبی نرسید.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-08-07
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص120
آدرس
Tehran Province, Tehran, East Tehransar
9th, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31