گروگان‌گرفتن بخشدار و شهردار و حسابدار شهرداری بروجرد توسط یک جوان مسلح به ژ3

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/09

شهر: Borujerd, Iran

۱ جوان در حالی که به ژ۳ مسلح بود، به طور ناگهانی وارد شهرداری یکی از شهرهای تابع بروجرد شد و بخشدار و شهردار و حسابدار آنجا را به گروگان گرفت. پس از چند ساعت، با تلاش مأموران ژاندارمری، این افراد آزاد شدند و فرد مسلح دستگیر شد.

 

شهر
ایران، لرستان، بروجرد
تاریخ واقعه
1979-07-31
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
ژ3
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص115
آدرس
Borujerd
Lorestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31