کشف سلاح غیرمجاز در جزیره مینو توسط مأموران ژاندارمری

مرداد 1358
303030
تاریخ: 1358/05/07

شهر: Minushahr, Iran

مأموران ژاندارمری تعدادی نارنجک و مین و ۱ قبضه مسلسل کلاشینکف غیرمجاز در جزیرۀ مینو از توابع آبادان کشف کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1979-07-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
تعدادی نارنجک و مین و ۱ قبضه مسلسل کلاشینکف غیرمجاز
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص113
آدرس
Minoo Island
Minushahr, Iran