درگیری مسلحانه پاسداران کمیته انقلاب اسلامی با گروهی از افراد مسلح غیرقانونی

مرداد 1358
تاریخ: 1358/05/03

شهر: Kelardasht, Iran

در ساعت ۲۰:۳۰، بین پاسداران کمیتۀ انقلاب اسلامی کلاردشت و گروهی از افراد مسلح غیرقانونی درگیری به وجود آمد. در این درگیری، ۱ نفر کشته شد. نزدیکان مقتول پس از این حادثه، به خانۀ مسئول کمیتۀ انقلاب اسلامی منطقه حمله کردند و ۱ قبضه ژ۳ به سرقت بردند.

 

شهر
ایران، مازندران، کلاردشت
تاریخ واقعه
1979-07-25
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص108
آدرس
Kelardasht
Mazandaran Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31