حمله مسلحانه افراد ناشناس به پاسداران ایلام

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/29

شهر: Ilam, Iran

۳ مرد مسلح چند نفر از پاسداران ایلام را که جهت انجام مأموریت عازم شیروان و چرداول بودند، هدف حمله قرار دادند. مردان مسلح به سوی پاسداران تیر‌اندازی کردند. سرانجام بر اثر تیراندازی متقابل، ۲ نفر از مهاجمان متواری شدند و یکی دستگیر شد. از وی ۱ قبضه تفنگ برنو و ۳۰۰ فشنگ به دست آمد.

 

شهر
ایران، ایلام
تاریخ واقعه
1979-07-20
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه تفنگ برنو و ۳۰۰ فشنگ
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص101
آدرس
Ilam
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31