ایجاد رعب و وحشت حزب دموکرات کردستان برای تشکیل شورای جدید

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/20

شهر: Oshnavieh, Iran

حزب منحلۀ دمکرات کردستان با تهدید و ارعاب، شورای انقلاب منطقه را منحل کرده، شورای جدیدی مرکب از ۴ نفر از افراد وابسته به خود ایجاد کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، اشنویه
تاریخ واقعه
1979-07-11
نوع عملیات تروریستی
ایجاد رعب و وحشت
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص92
آدرس
Oshnavieh
West Azerbaijan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31