شلیک آرپی جی7 به ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت آبادان

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/13

شهر: Abadan, Iran

سحرگاه عده‌ای ناشناس با آرپی‌جی۷ به ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت واقع در ایستگاه ۷ آبادان شلیک کردند. فقط منبع روغن این ایستگاه آسیب جزئی دید.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-07-04
نوع عملیات تروریستی
خرابکاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آرپی‌جی۷
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
آسیب دیدن منبع روغن ایستگاه تقویتی برق صنعت نفت آبادان
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص87
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27