کشف اسلحه از منزل فردی در زابل توسط پاسداران انقلاب اسلامی

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/10

شهر: Zabol, Iran

پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان زابل ۸ قبضه کلت کمری و ۲ قبضه سلاح کمرشکن و ۱ قبضه سلاح دولول را از منزلی شخصی کشف کردند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان، زابل
تاریخ واقعه
1979-07-01
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۸ قبضه کلت کمری و ۲ قبضه سلاح کمرشکن و ۱ قبضه سلاح دولول
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص85
آدرس
Zabol
Sistan and Baluchestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27