کشف سلاح از خانه‌ای موسوم به خانۀ پیران توسط پاسداران

تیر 1358
تاریخ: 1358/04/10

شهر: Tehran, Iran

شب‌هنگام در اطراف بیمارستان جرجانی، تیراندازی‌هایی به طرف پاسداران صورت گرفت. متعاقب این تیراندازی‌ها، پاسداران کمیتۀ منطقۀ ۷ تهران خانه‌ای موسوم به خانۀ پیران را جنب بیمارستان جرجانی یافتند که در آن ۱ قبضه سلاح تیربار و ۱ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳ قطار فشنگ مخصوص تیربار به دست آمد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-07-01
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح تیربار و ۱ قبضه تفنگ ژ۳ و ۳ قطار فشنگ مخصوص تیربار
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص84و85
آدرس
Tehran
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31