عناصر ضدانقلاب به روستای ده‌سرخ حمله کردند

مهر 1359
تاریخ: 1359/07/10 00:00

شهر: Kermanshah, Iran

عناصر ضدانقلاب به روستای ده‌سرخ از توابع جوانرود حمله کردند و ضمن به‌آتش‌کشیدن منازل تعدادی از روستاییان، اموال آنان را غارت کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، جوانرود
تاریخ واقعه
1359/07/10
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
آتش کشیدن منزل روستاییان و غارت اموالشان
آدرس
Kermanshah
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


Previous MonthNext Month
اردیبهشت 1358
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
6
9
10
11
تاریخ : 1358/02/11
19
تاریخ : 1358/02/19
27
31