شهادت 14نفر بر اثر حمله اشرار مسلح به روستاهای کرمانشاه

خرداد 1358
تاریخ: 1358/03/09

شهر: کرمانشاه, ایران

ظرف ۱ هفتۀ اخیر، ۱۴ نفر بر اثر حملۀ اشرار مسلح به روستاهای کرمانشاه کشته شدند. این اشرار همچنین احشام و اموال روستاییان را غارت کردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه
تاریخ واقعه
1358-03-09
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه و غارت اموال
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
14
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
غارت کردن احشام و اموال روستایان
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص63
آدرس
کرمانشاه, ایران

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31