کشف مقادیر زیادی سلاح و مهمات توسط پاسداران انقلاب اسلامی الشتر

خرداد 1359
تاریخ: 1359/03/30

شهر: Aleshtar, Iran

پاسداران انقلاب اسلامی الشتر، در عملیات شناسایی، موفق به کشف چند نوع سلاح از این منطقه شدند: ۱ قبضه سلاح ژ۳، ۳ قبضه سلاح ام۱، ۲ قبضه تک‌لول شکاری، ۳ قبضه سلاح کلت کمری، ۱ قبضه هفت‌تیر خفیف، ۱ قبضه سلاح کمری تک‌تیر خفیف، ۵ خشاب تیر، ۱۸۰ فشنگ و ۲ ردیف فشنگ ۶۹تیر.

 

شهر
ایران، لرستان، الشتر
تاریخ واقعه
1359-03-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح ژ۳، ۳ قبضه سلاح ام۱، ۲ قبضه تک‌لول شکاری، ۳ قبضه سلاح کلت کمری، ۱ قبضه هفت‌تیر خفیف، ۱ قبضه سلاح کمری تک‌تیر خفیف، ۵ خشاب تیر، ۱۸۰ فشنگ و ۲ ردیف فشنگ ۶۹تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص155
آدرس
Aleshtar
Lorestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27