تحویل سلاح به کمیته انقلاب اسلامی توسط یکی از اهالی دامغان

خرداد 1358
تاریخ: 1358/03/02

شهر: دامغان, ایران

 یکی از اهالی دامغان، ۱ قبضه اسلحۀ ام۱ با ۱۱ تیر به کمیتۀ انقلاب اسلامی دامغان تحویل داد.

 

شهر
ایران، سمنان، دامغان
تاریخ واقعه
1358-03-02
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه اسلحۀ ام۱ با ۱۱ تیر
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص57
آدرس
دامغان, ایران

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31