حمله مسلحانه گروهی از مهاجمین به ساکنان منطقۀ سربندر ماهشهر

خرداد 1359
تاریخ: 1359/03/07

شهر: Bandar Mahshahr, Iran

گروهی ۵۰نفری از مهاجمان مسلح، به ساکنان منطقۀ سربندر ماهشهر حمله کردند. در پی این حمله، میان مهاجمان و مردم درگیری شدیدی به وجود آمد که ۴ نفر مجروح شدند. سرانجام با حضور مأموران ژاندارمری، مهاجمان متواری شدند.

 

شهر
ایران، خوزستان، ماهشهر
تاریخ واقعه
1359-03-07
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
4
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص123
آدرس
Bandar Mahshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27