درگیری مسلحانه بین عناصر حزب خلق مسلمان با گروه طرفدار آیت‌الله شریعتمداری در تبریز

دی 1358
تاریخ: 1358/10/15

شهر: Mamaqan, Iran

شب‌هنگام گروهی به طرف‌داری از آیت‌الله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان، در خیابان ثقةالاسلام تبریز دست به تظاهرات زدند و به طرف چهارراه شمس تبریزی و مرکز حزب حرکت کردند. هنگامی که این گروه به جلوی کمیتۀ بازرسی انقلاب تبریز رسیدند، به سوی کمیتۀ انقلاب حمله کردند و خساراتی وارد آوردند. سپس درگیری شدیدی بین ۲ گروه روی داد که حدود ۱۰۹ نفر مجروح شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان شرقی، تبریز
تاریخ واقعه
1358-10-15
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
حزب خلق مسلمان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
109
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص280
آدرس
East Azerbaijan Province
Mamaqan, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27