انفجار بمب ساعتی در شرکت الوندگاز خرمشهر

دی 1358
تاریخ: 1358/10/16

شهر: Khorramshahr, Iran

شرکت الوندگاز خرمشهر در ساعت ۲۰ به وسیلۀ چند بمب ساعتی منفجر شد. این بمب‌ها را ضدانقلاب در آن کار گذاشته بودند. در این انفجار، ۲ برادر که نگهبان شرکت بودند، مجروح شدند. حال مجروحان وخیم است.

 

شهر
ایران، خوزستان، خرمشهر
تاریخ واقعه
1358-10-16
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب ساعتی
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
2
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص282
آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27