درگیری مسلحانه عناصر ضدانقلاب با ارتش و سپاه پاسداران مهاباد

019
دسته بندی
مهر 1358
تاریخ
1358/07/29
Venue
Mahabad
West Azerbaijan Province, Iran

مهاجمان مسلح ضدانقلاب با ارتش و سپاه پاسداران در مهاباد درگیر شدند. در این درگیری، چند خانۀ مسکونی ویران شد و سد مهاباد آسیب دید و اکثر شیشه‌های منازل شکست. ساکنان برخی خانه‌ها منازل خود را ترک کردند. تعدادی جنازه در خیابان‌های مهاباد افتاده است که بیشتر زن و کودک هستند. ضدانقلاب ساختمان آب و برق مهاباد را نیز به‌کلی منهدم کردند. در این درگیری‌ها، عناصر ضدانقلاب همچنین دبستان پسرانۀ قاضی مهاباد را به آتش کشیدند و این مدرسه به‌کلی در آتش سوخت. افراد ضدانقلاب ۱ تانک متعلق به ارتش را نیز به وسیلۀ موشک آرپی‌جی۷ منهدم کردند. در این حادثه، ۱ پاسدار به شهادت رسید و ۱۵ پاسدار و نظامی دیگر مجروح شدند.