تحویل‌دادن تعداد زیادی سلاح به کمیته پاسداران شهریار توسط مردم

مهر 1358
905
تاریخ: 1358/07/16

شهر: Shahriar, Iran

مردم ظرف مدت ۳ ماه، ۵۵۵ قبضه سلاح ژ۳ به کمیتۀ پاسداران شهریار تحویل دادند. از این تعداد، ۴۰۰ قبضه به پادگان دپو و ۱۵۵ قبضه به پادگان ولی عصر تحویل داده شد.

 

شهر
ایران، تهران، شهریار
تاریخ واقعه
1979-10-08
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۵۵۵ قبضه سلاح ژ۳
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص189
آدرس
Shahriar
Tehran Province, Iran
مهر 1359
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه