پاسداران از منزل شخصی در خیابان دربند، مقادیری سلاح و مهمات کشف کردند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/23 00:00

پاسداران مستقر در کمیتۀ کلانتری ۱ تجریش، از منزلی شخصی در خیابان دربند، ۴ قبضه سلاح شکاری، ۲ بی‌سیم دستی، ۶۲۶ فشنگ مختلف و ۲ جعبه فشنگ کشف کردند. همچنین از خانه‌ای در صاحبقرانیه ۳ سلاح شکاری و ۱ سلاح کمری کشف شد.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/12/23
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۴ قبضه سلاح شکاری، ۲ بی‌سیم دستی، ۶۲۶ فشنگ مختلف، ۲ جعبه فشنگ، سلاح شکاری و ۱ سلاح کمری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31