انفجاری در یکی از خیابان‌های خمینی‌شهر اصفهان رخ داد

اسفند 1359
303030
تاریخ: 1359/12/19 00:00

انفجاری در یکی از خیابان‌های خمینی‌شهر اصفهان رخ داد که به خسارت مالی منجر شد. مسئولیت این انفجار را گروه مبارزه با منکرات به عهده گرفت.

 

شهر
ایران، اصفهان، خمینی‌شهر
تاریخ واقعه
1359/12/19
نوع عملیات تروریستی
بمب‌گذاری
گروهک تروریستی
گروه مبارزه با منکرات
نوع سلاح
بمب
خسارات مالی
نامشخص
آدرس
esfehan
اسفند 1359
جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه