ماموران جمهوری اسلامی، 6 قبضه سلاح غیرقانونی از مناطق مختلف تهران کشف کردند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/16 00:00

مأموران کلانتری ۵ تهران از منزلی شخصی، ۱ قبضه کلت والتر با تعدادی فشنگ کشف کردند. همچنین کمیتۀ منطقۀ ۱۰ تهران، ۲ قبضه کلت با ۲۰ فشنگ و کمیتۀ کلانتری تهران‌نو، ۲ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و وسایل کشف کردند. در عملیات دیگری، کمیتۀ کلانتری ۹ تهران ۱ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه کلت والتر، 2 قبضه ژ۳، 1 قبضه کلت، 20 فشنگ، ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30