ماموران جمهوری اسلامی، 6 قبضه سلاح غیرقانونی از مناطق مختلف تهران کشف کردند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/16 00:00

مأموران کلانتری ۵ تهران از منزلی شخصی، ۱ قبضه کلت والتر با تعدادی فشنگ کشف کردند. همچنین کمیتۀ منطقۀ ۱۰ تهران، ۲ قبضه کلت با ۲۰ فشنگ و کمیتۀ کلانتری تهران‌نو، ۲ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و وسایل کشف کردند. در عملیات دیگری، کمیتۀ کلانتری ۹ تهران ۱ قبضه سلاح ژ۳ با تعدادی فشنگ و ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری کشف کردند.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/12/16
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه کلت والتر، 2 قبضه ژ۳، 1 قبضه کلت، 20 فشنگ، ۱۳ کیلوگرم مواد انفجاری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31