نیروهای سپاه پاسداران موفق شدند چند نفر از مسلحان غیرقانونی را دستگیر کنند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/11 00:00

نیروهای سپاه پاسداران پلدختر موفق شدند چند نفر را به‌همراه ۷۹۲ فشنگِ سلاح‌های کلاشینکف، ژ۳، برنو و تک‌لول و نیز ۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول دستگیر کنند.

 

شهر
ایران، لردستان، پلدختر
تاریخ واقعه
1359/12/11
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۳ قبضه سلاح شکاری تک‌لول، 792 فشنگِ سلاح‌های کلاشینکف، ژ۳، برنو و تک‌لول
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
lorestan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31