مجاهدین خلق و فداییان خلق و پیکار به اجتماع نمازگزاران حمله کردند

اسفند 1359
تاریخ: 1359/12/07 00:00

در فریدون‌شهر مجاهدین خلق (منافقین) و فداییان خلق و پیکار به اجتماع نمازگزاران حمله کردند. گروهی حدود ۵۰۰ نفر به اجتماع نمازگزاران که به سخنرانی امام‌جمعه در مسجد شهر گوش می‌دادند، با سلاح سرد حمله کردند و حدود ۲۰ تا ۵۰ نفر را زخمی کردند. آن‌ها ابتدا قصد داشتند مجلس را بر هم بزنند و چون موفق نشدند، دست به خشونت زدند.

 

شهر
ایران، اصفهان، اصفهان
تاریخ واقعه
1359/12/07
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق، فداییان خلق، پیکار
نوع سلاح
نامشخص
تعداد مجروحین
20 الی50
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
esfahan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/05/01
2
تاریخ : 1358/05/02
5
تاریخ : 1358/05/05
6
تاریخ : 1358/05/06
7
تاریخ : 1358/05/07
8
تاریخ : 1358/05/08
9
تاریخ : 1358/05/09
10
تاریخ : 1358/05/10
12
تاریخ : 1358/05/12
14
تاریخ : 1358/05/14
15
تاریخ : 1358/05/15
16
تاریخ : 1358/05/16
19
تاریخ : 1358/05/19
21
تاریخ : 1358/05/21
22
تاریخ : 1358/05/22
24
تاریخ : 1358/05/24
25
تاریخ : 1358/05/25
26
تاریخ : 1358/05/26
27
تاریخ : 1358/05/27
28
تاریخ : 1358/05/28
29
تاریخ : 1358/05/29
31
تاریخ : 1358/05/31