چند تن از پیشمرگان مسلمان کرد، در درگیری با عناصر مسلح غیرقانونی شهید شدند

بهمن 1359
تاریخ: 1359/11/26 00:00

در ساعت ۹:۴۵ صبح در درگیری میان پیشمرگان مسلمان کرد و عناصر مسلح غیرقانونی در جادۀ کامیاران به سنندج، چند تن از نیروهای خودی شهید و مجروح شدند و به خودرو آنان نیز خسارانی وارد شد. از افراد مسلح غیرقانونی نیز در این درگیری تعدادی به هلاکت رسیدند.

 

شهر
ایران، کردستان، کامیاران
تاریخ واقعه
1359/11/26
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
نامشخص
تعداد مجروحین
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
kurdistan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27