در تجمع چریک‌های فدایی خلق، یک شهروند و یک مامور شهربانی شهید شدند

بهمن 1359
17bahman59_2
تاریخ: 1359/11/17 00:00

ساعت ۹ صبح چریکهای فدایی خلق (اقلیت) با وجود ممنوعیت راهپیمایی، در میدان آزادی تجمع کردند. در مقابل، تعدادی از طبقات مختلف مردم با دادن شعار علیه مجاهدین خلق (منافقین) و فداییان خلق، به مقابله با آن‌ها برخاستند. در ساعت ۹:۳۰ صبح اجتماع به درگیری انجامید و فداییان خلق به مردم حمله کردند و در جریان زدوخورد، از سلاح‌های سرد و گرم نیز استفاده کردند. در این درگیری‌ها ۱ نفر کشته شد و ۱ مأمور شهربانی محل نیز از ناحیۀ شکم گلوله خورد. در میدان کِنِدی (۷تیر) نیز عده‌ای از ضدانقلاب فدایی خلق جمع شده بودند که میان مأموران و این افراد، کار به درگیری مسلحانه کشید و عده‌ای مجروح و دستگیر شدند. از دستگیرشدگانِ درگیری‌ها پنجهبوکس و دشنه و ده‌ها قبضه سلاح کلت به دست آمد. در جریان این درگیری توسط چریک‌های فدایی خلق، نارنجکی به‌سوی یکی از منازل مسکونی واقع در خیابان رودکی پرتاب شد و بر اثر انفجار، خساراتی به منزل مزبور وارد آمد.

 

شهر
ایران، تهران، تهران
تاریخ واقعه
1359/11/17
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق
نوع سلاح
پنجه‌بوکس، دشنه، ده‌ها قبضه سلاح کلت
تعداد شهدا
2
خسارات مالی
وارد آمدن خساراتی به منزل مسکونی بر اثر انفجار نارنجک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
tehran
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31