گروهی ۱۱نفره، مشغول آموزش‌های تروریستی دستگیر شدند

دی 1359
تاریخ: 1359/10/15 00:00

گروهی ۱۱نفره در جنگل‌های آمل دستگیر شدند. این گروه غیرقانونی مارکسیستی شامل ۱ درجه‌دار اخراجی ارتش، ۱ دختر و تعدادی جوان مسلح به ژ۳ و نارنجک جنگی و انواع سلاح‌های گرم و سرد بودند. این افراد مشغول آموزش‌های تروریستی بودند.

 

شهر
ایران، مازندران، آمل
تاریخ واقعه
1359/10/15
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
ژ۳، نارنجک جنگی
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
mazandaran
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30