صد نفر از افراد مسلح دمکرات به شرکت بنیاد مستضعفان حمله کردند

دی 1359
تاریخ: 1359/10/14 00:00

در ساعت ۲۰ حدود ۱۰۰ نفر از افراد مسلح دمکرات به شرکت بنیاد مستضعفان واقع در روستای امام‌کندی ارومیه حمله کردند و ۲ نفر از نگهبانان شرکت مزبور را به‌ضرب گلوله، ناجوانمردانه به شهادت رساندند و ۳ قبضه تفنگ و ۲ نارنجک و ۳۳۰ فشنگ به غارت بردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359/10/14
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
دمکرات
نوع سلاح
۳ قبضه تفنگ و ۲ نارنجک و ۳۳۰ فشنگ
تعداد شهدا
2
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
west azarbaijan
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30