افراد مسلح به کارخانۀ قند ارومیه حمله کردند

مرداد 1359
24mordad1359_2
تاریخ: 1359/05/24 00:00

افراد مسلح به کارخانۀ قند ارومیه حمله کردند و با نیروهای کمیتۀ مرکزی که در این محل مستقر بودند، درگیر شدند. در این درگیری، به افراد کمیته آسیبی وارد نیامد و مهاجمان پس از مقاومت افراد کمیته، متواری شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، ارومیه
تاریخ واقعه
1359-05-24
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه1 شنبه2 شنبه3 شنبه4 شنبه5 شنبهجمعه