گروه ضربت کمیته انقلاب اسلامی، 8 قبضه سلاح و 148 فشنگ کشف کردند

مرداد 1359
1395mordad20_3
تاریخ: 1359/05/20 00:00

گروه ضربت کمیتۀ انقلاب اسلامی در قوچان، ۱ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه مسلسل ام۳، ۱ قبضه کالیبر ۳۸، ۲ قبضه کلت، ۱ قبضه برنو، 2 قبضه کلت والتر و ۱۴۸ فشنگ کشف کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، قوچان
تاریخ واقعه
1359-05-20
نوع عملیات تروریستی
کشف سلاح
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۱ قبضه سلاح ژ۳، ۱ قبضه مسلسل ام۳، ۱ قبضه کالیبر ۳۸، ۲ قبضه کلت، ۱ قبضه برنو، 2 قبضه کلت والتر، ۱۴۸ فشنگ
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Razavi Khorasan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25