کشف اسلحه در سبزوار

بهمن 1357
keyhansabzevar
تاریخ: 1357/11/30

شهر: سبزوار, ایران

گارد ملی کمیته امام خمینی در سبزوار 15قبضه ژ3، 16قبضه کلت، 1تیربار، چند نارنجک، 5000فشنگ و 3 ماسک ضدگاز از خودروهای عبوری کشف کردند.

 

شهر
ایران، خراسان رضوی، سبزوار
تاریخ واقعه
1357-11-30
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
15قبضه ژ3، 16قبضه کلت، 1تیربار، چند نارنجک، 5000فشنگ و 3 ماسک ضدگاز
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص19
آدرس
سبزوار, ایران
فروردین 1397
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
31
دانلود فیلم های تروریستی ایران و جهان