گروگان‌گرفتن چندنفر از مسلمانان کرد توسط اعضای حزب کومله در سنندج

اسفند 1358
تاریخ: 1358/12/23

شهر: Sine, Iran

اعضای حزب کومله ۱۲ نفر از مسلمانان کرد را به گروگان گرفتند و برای محاکمه به منطقه‌ای دیگر اعزام کردند. کومله همچنین در منطقۀ جورآباد چند نفر را به گروگان گرفتند.

 

شهر
ایران، کردستان، سنندج
تاریخ واقعه
1358-12-23
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
کومله
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص321
آدرس
Jor `Awa, Sine
Kurdistan, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27