انفجار در دقتر نمایندگی روزنامۀ بامداد در اصفهان توسط گروه رزمندگان فلق

اسفند 1358
تاریخ: 1358/12/20

شهر: Isfahan, Iran

ساعت ۱:۳۰ بامداد، دفتر نمایندگی روزنامۀ بامداد در اصفهان به وسیلۀ مواد آتش‌زا منفجر شد. این انفجار با پرتاب مواد منفجره صورت گرفت و خسارات مالی به وجود آورد. گروه رزمندگان فلق مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفتند.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1358-12-20
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
رزمندگان فلق
نوع سلاح
مواد منفجره
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
تخریب دفتر نمایندگی روزنامه بامداد براثر انفجار
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص319
آدرس
Isfahan
Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/07/01
2
تاریخ : 1358/07/02
4
تاریخ : 1358/07/04
6
تاریخ : 1358/07/06
7
تاریخ : 1358/07/07
9
تاریخ : 1358/07/09
10
تاریخ : 1358/07/10
11
تاریخ : 1358/07/11
13
تاریخ : 1358/07/13
14
تاریخ : 1358/07/14
15
تاریخ : 1358/07/15
16
تاریخ : 1358/07/16
17
تاریخ : 1358/07/17
18
تاریخ : 1358/07/18
20
تاریخ : 1358/07/20
21
تاریخ : 1358/07/21
22
تاریخ : 1358/07/22
23
تاریخ : 1358/07/23
24
تاریخ : 1358/07/24
25
تاریخ : 1358/07/25
26
تاریخ : 1358/07/26
27
تاریخ : 1358/07/27
28
تاریخ : 1358/07/28
29
تاریخ : 1358/07/29
30
تاریخ : 1358/07/30