انفجار دو بمب در خیابان‌های خرمشهر توسط افراد ناشناس

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Khorramshahr, Iran

در ساعت ۲۱:۳۰ و همچنین پس از نیمه‌شب، ۲ بمب در خرمشهر منفجر شد که خوشبختانه خسارات مالی و جانی نداشت. این بمب‌ها که از نوع تی‌ان‌تی بودند، یکی در فروشگاهی در خیابان ملائیان و دیگری در خیابان سه‌راهی خرمشهر به آبادان کار گذاشته شده بود. در خصوص این ۲ انفجار، عده‌ای دستگیر شدند و پاسداران تعداد زیادی بمب را کشف و خنثی کردند.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/08/01
2
تاریخ : 1358/08/02
3
تاریخ : 1358/08/03
4
تاریخ : 1358/08/04
6
تاریخ : 1358/08/06
7
تاریخ : 1358/08/07
8
تاریخ : 1358/08/08
10
تاریخ : 1358/08/10
11
تاریخ : 1358/08/11
12
تاریخ : 1358/08/12
13
تاریخ : 1358/08/13
15
تاریخ : 1358/08/15
20
تاریخ : 1358/08/20
21
تاریخ : 1358/08/21
22
تاریخ : 1358/08/22
24
تاریخ : 1358/08/24
25
تاریخ : 1358/08/25
26
تاریخ : 1358/08/26
27
تاریخ : 1358/08/27