انفجار دو بمب در خیابان‌های خرمشهر توسط افراد ناشناس

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Khorramshahr, Iran

در ساعت ۲۱:۳۰ و همچنین پس از نیمه‌شب، ۲ بمب در خرمشهر منفجر شد که خوشبختانه خسارات مالی و جانی نداشت. این بمب‌ها که از نوع تی‌ان‌تی بودند، یکی در فروشگاهی در خیابان ملائیان و دیگری در خیابان سه‌راهی خرمشهر به آبادان کار گذاشته شده بود. در خصوص این ۲ انفجار، عده‌ای دستگیر شدند و پاسداران تعداد زیادی بمب را کشف و خنثی کردند.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
تاریخ : 1358/10/01
2
تاریخ : 1358/10/02
3
تاریخ : 1358/10/03
9
تاریخ : 1358/10/09
11
تاریخ : 1358/10/11
14
تاریخ : 1358/10/14
15
تاریخ : 1358/10/15
16
تاریخ : 1358/10/16
18
تاریخ : 1358/10/18
19
تاریخ : 1358/10/19
21
تاریخ : 1358/10/21
22
تاریخ : 1358/10/22
27