انفجار دو بمب در خیابان‌های خرمشهر توسط افراد ناشناس

آبان 1358
تاریخ: 1358/08/01

شهر: Khorramshahr, Iran

در ساعت ۲۱:۳۰ و همچنین پس از نیمه‌شب، ۲ بمب در خرمشهر منفجر شد که خوشبختانه خسارات مالی و جانی نداشت. این بمب‌ها که از نوع تی‌ان‌تی بودند، یکی در فروشگاهی در خیابان ملائیان و دیگری در خیابان سه‌راهی خرمشهر به آبادان کار گذاشته شده بود. در خصوص این ۲ انفجار، عده‌ای دستگیر شدند و پاسداران تعداد زیادی بمب را کشف و خنثی کردند.

 

آدرس
Khorramshahr
Khuzestan Province, Iran

 

مکان حادثه بر روی نقشه


شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
4
تاریخ : 1358/04/04
5
تاریخ : 1358/04/05
10
تاریخ : 1358/04/10
12
تاریخ : 1358/04/12
16
تاریخ : 1358/04/16
20
تاریخ : 1358/04/20
24
تاریخ : 1358/04/24
26
تاریخ : 1358/04/26
27
تاریخ : 1358/04/27
29
تاریخ : 1358/04/29
30
تاریخ : 1358/04/30
31
تاریخ : 1358/04/31