پارلمان عراق زير بار ننگ حمايت از منافقين نمي رود

Arm

يك عضو اتحاديه جهاني روزنامه نگاران جهان عرب گفت : با بررسي هايي كه كميسارياي عالي انتخابات در عراق انجام داد معلوم شد تمام آمار 5 ميليون و 200 هزار نفر و 3 ميليون نفر شيعه كه منافقين ادعا مي كنند طرفداران آنها درعراق هستند دروغ و زائيده تخيّلات و تبليغات منافقين است و آنها با هزينه هاي آنچناني تنها توانسته اند در حدود 10 هزار امضاء براي خود جمع آوري كنند .

يك عضو اتحادیه روزنامه نگاران جهان عرب در گفتگو با پايگاه اطلاع رساني هابيليان (خانواده شهداي ترور) طرفداران اصلي منافقين در عراق را بعثي هاي بازمانده از دوران حكومت صدام دانست و افزود : منافقين با تمام وعده هايي كه به اعضاء پارلمان عراق دادند تنها توانستند صالح المطلك و عدنان الدليمي را – با صرف هزينه هاي بسيار گزاف – با خود همراه كنند و ديگر نمايندگان پارلمان عراق به هيچ عنوان زير بار ننگ حمايت از منافقين نخواهند رفت .

وي بيان كرد : درزمان حكومت صدام ، مسعود و مريم رجوي در تلويزيوني كه صدام به آنها داده بود حاضر مي شدند و به روحانيت محبوب مردم عراق توهين مي كردند .

اين استاد دانشگاه در خصوص جنايات منافقين در انتفاضه شعبانيه گفت : در جريان اين قيام كه بر ضد رژيم صدام صورت گرفته بود منافقين در بصره شروع به تعقيب خانه به خانه مردم مي كردند و جوانان بصره را از خانه بيرون مي كشيدند و تير باران مي كردند .

وي كه به خاطر تهديدهاي منافقين و القاعده نخواست نامش فاش شود ادامه داد : بعد از جنايات بي شمار منافقين در جنوب عراق ، صدام به پاس قدرداني از جنايات آنها اردوگاه اشرف و اردوگاهي درنزديكي ابوغريب را به آنها تقديم كرد .

عضو اتحاديه روزنامه نگاران جهان عرب دخالت هاي منافقين در عراق را در همه ابعاد خواند و گفت : صدام حتي به منافقين اجازه ايجاد پست هاي ايست و بازرسي داده بود و آنها نيز با بستن راه ، مردم را مورد آزار و اذيت قرار مي دادند .

وي در پايان گفت : بيشترين گور دسته جمعي كه منافقين ايجاد كردند در جريان انتفاضه شعبانيه بود و آنها با ايجاد اين گورها اجساد شهداي انتفاضه را به خانواده هايشان نيز تحويل ندادند .


  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید

0
https://www.habilian.ir/fa/index.php?option=com_komento&controller=captcha&captcha-id=9930357&tmpl=component
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25