افراد مسلح غیر قانونی، سه تن از آموزگاران آبادی خراجیان را گروگان گرفتند

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/24 00:00

شهر: Kermanshah, Iran

ساعت ۱۱ صبح تعدادی از افراد مسلح غیرقانونی به آبادی خراجیان نزدیک روانسر حمله کردند و ۳ نفر از آموزگاران مدرسۀ آبادی را گروگان گرفتند و به نقطۀ نامعلومی بردند.

 

شهر
ایران، کرمانشاه، روانسر
تاریخ واقعه
1359/07/24
نوع عملیات تروریستی
گروگان‌گیری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Kermanshah
Province, Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25