طی بازرسی واحد مسکونی چریک‌های فدایی خلق، مقدار زیادی سلاح و مهمات کشف شد

مهر 1359
16mehr1359_1
تاریخ: 1359/07/16 00:00

۱ واحد مسکونی متعلق به چریک‌های فدایی خلق در اهواز بازرسی شد و مقادیر زیادی فشنگ کلاشینکف، فشنگ کلت، فشنگ ژ۳، ۱ جعبه چاشنی، مقداری خرج آرپی‌جی۷ و چند نوع نارنجک کشف شد.

 

شهر
ایران، خوزستان، اهواز
تاریخ واقعه
1359/07/16
نوع عملیات تروریستی
پاکسازی
گروهک تروریستی
مجاهدین خلق(منافقین)
نوع سلاح
فشنگ کلاشینکف، فشنگ کلت، فشنگ ژ۳، ۱ جعبه چاشنی، مقداری خرج آرپی‌جی۷، چند نوع نارنجک
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Khuzestan Province
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25