گلوله ضدانقلاب به یک فروند بالگرد هوانیروز اصابت کرد

مهر 1359
303030
تاریخ: 1359/07/12 00:00

گلولۀ ضدانقلاب به ۱ فروند بالگرد یواِچ۱ هوانیروز اصابت کرد؛ ولی خلبان توانست بالگرد را سالم به زمین فرود آورد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، تکاب
تاریخ واقعه
1359/07/12
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
خسارات مالی
اصابت گلوله به یک فروند بالگرد یواِچ۱ هوانیروز
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25