سه تن از ماموران ژاندارمری زیر رگبار گلوله ضدانقلاب به شهادت رسیدند

مهر 1359
7mehr1359_1
تاریخ: 1359/07/07 00:00

۳ تن از مأموران ژاندارمری ایرانشهر که برای محافظت از مسافران و تانکرهای نفت، در جادۀ ایرانشهر به چابهار در حرکت بودند، زیر رگبار ضدانقلاب به شهادت رسیدند. نام این ۳ تن عبارت است از: استواریکم ابراهیم رزمجو، سربازوظیفه محمداسماعیل بلوچی و محمد جهانآرا.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوچستان، ایرانشهر
تاریخ واقعه
1359/07/07
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
3
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
Sistan and Baluchestan Province
Iran
مهر 1359
4 شنبه 5 شنبه جمعه شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25