حمله مسلحانه مهاجمان به ساختمان گروهان ژاندارمری نقده

مهر 1358
944
تاریخ: 1358/07/21

شهر: Mohammadyar, Iran

ساعت ۲۳:۳۰، مهاجمان به پاسگاه ژاندارمری بخش محمدیار نقده حمله کردند؛ ولی با مقاومت نیروهای پاسگاه، مجبور به فرار شدند. در این درگیری به کسی آسیبی نرسید و فقط خساراتی به ساختمان گروهان ژاندارمری محمدیار وارد شد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، نقده
تاریخ واقعه
1358-07-21
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
خسارت به ساختمان گروهان ژاندارمری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص196
آدرس
Mohammadyar
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25