درگیری مسلحانه بین گروهی مهاجم و پاسداران مستقر در حوزه انتخاباتی مدرسه فرخی زاهدان

مهر 1358
931
تاریخ: 1358/07/20

شهر: Zahedan, Iran

 به دنبال ۱ درگیری که در پی هجوم گروهی مهاجم مسلح به قصد ربودن صندوق رأی حوزه انتخاباتی مدرسۀ فرخی زاهدان روی داد، ۱ پاسبان در این زد و خورد به شهادت رسید. ۲ پاسبان و ۱ پاسدار و ۴ تن از افراد محلی نیز مجروح شدند. مهاجمان صندوق رأی حوزۀ انتخاباتی مدرسۀ صدیقه رضایی واقع در خیابان مصدق زاهدان را نیز ربودند.

 

شهر
ایران، سیستان و بلوجستان، زاهدان
تاریخ واقعه
1358-07-20
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
1
تعداد مجروحین
7
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص194
آدرس
Zahedan
Sistan and Baluchestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25