حمله مسلحانه گروهی از مهاجمان به پاسگاه‌های ژاندارمری و پایگاه‌های ارتش در نوسود

مهر 1358
028
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Nowsud, Iran

مهاجمان مسلح غیرقانونی با سلاح سنگین آر‌پی‌جی‌۷ و خمپاره‌انداز در تمام ۲۴ ساعت گذشته، به پاسگاه‌های ژاندامری و پایگاه‌های ارتش در بخش نوسود و باینگان و پاسگاه دوروله حمله کردند که با پاسخ مأموران مواجه شدند. در این درگیری‌ها در منطقۀ مرزی، ۴ درجه‌دار مجروح شدند. همچنین در جریان تعقیب سارقان مسلحِ گوسفندان در منطقۀ احمدوند، ۲ درجه‌دار مجروح شدند.

 

آدرس
Nowsud
Kermanshah Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25