انفجار بمب در یکی از واگن‌های قطار خرمشهر

مهر 1358
025
تاریخ: 1358/07/30

شهر: Khorramshahr, Iran

یکی از واگن‌های راه‌آهن در خرمشهر با انفجار بمبی متلاشی شد. این انفجار تلفات جانی نداشت.

 

آدرس
Khuzestan Province, Khorramshahr
بعداز فلکه مقاومت, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25