گروگان‌گرفتن 7نفر در بوکان توسط عناصر حزب دموکرات

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/16

شهر: Bukan, Iran

اعضای حزب منحلۀ دمکرات کردستان ۲ افسر و ۲ درجه‌دار و ۳ پاسدار را به گروگان گرفتند. ایشان ۴ ارتشی را آزاد کرده، ۳ پاسدار را شهید کردند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، بوکان
تاریخ واقعه
1979-10-08
نوع عملیات تروریستی
گروگان گیری
گروهک تروریستی
حزب دموکرات کردستان
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
3
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص189
آدرس
Bukan
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25