درگیری مسلحانه عناصر ضدانقلاب با پاسداران در آبادان

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/13

شهر: Abadan, Iran

عناصر ضدانقلاب به منظور ایجاد وحشت، در نقاط مختلف شهر آبادان در میان مردم تیراندازی کردند که پاسداران به تیراندازی ضدانقلاب پاسخ دادند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1979-10-05
نوع عملیات تروریستی
درگیری مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص183
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25