حمله مسلحانه عناصر ضدانقلاب به گروهان ژاندارمری پیرانشهر

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/11

شهر: Piranshahr, Iran

ضدانقلاب مسلح به گروهان ژاندارمری پیرانشهر حمله کردند. در این حمله، بر اثر اصابت آرپی‌جی‌۷ به ساختمان گروهان ژاندارمری خساراتی وارد شد؛ ولی تلفات جانی به بار نیامد.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، پیرانشهر
تاریخ واقعه
1979-10-03
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
آرپی‌جی‌۷
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
تخریب ساختمان ژاندارمری
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص180
آدرس
Piranshahr
West Azerbaijan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25