کشف سلاح از داخل منزل یک نفر در اصفهان

مهر 1358
303030
تاریخ: 1358/07/07

شهر: Isfahan, Iran

مأموران پاسگاه ژاندارمری زوارۀ اصفهان از منزل ۱ نفر، ۷ قبضه سلاح کشف کردند. مأموران همچنین موفق شدند ۲۶ قبضه سلاح، ۴۱ فشنگ خفیف، ۱۴۰ فشنگ دولول و ۱ کیلو باروت از اشخاص مختلف کشف کنند.

 

شهر
ایران، اصفهان
تاریخ واقعه
1979-09-29
نوع عملیات تروریستی
نامشخص
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
۲۶ قبضه سلاح، ۴۱ فشنگ خفیف، ۱۴۰ فشنگ دولول و ۱ کیلو باروت
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص176
آدرس
Isfahan
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25