بمب‌گذاری در هواپیمای تهران به تبریز

مهر 1358
819
تاریخ: 1358/07/03

شهر: Tehran, Iran

شخصی ناشناس در تبریز به هواپیمایی کشوری اطلاع داد که در پرواز شمارۀ ۵۴۱ تهران به تبریز، بمبی کار گذاشته شده است. با اطلاع‌دادن این موضوع به مقامات هما در تهران، هواپیما از نیمۀ راه تهران باز گردانیده شد و برای یافتن بمب جست‌وجو انجام شد؛ اما بمبی در هواپیما یافت نشد.

 

شهر
ایران، تهران
تاریخ واقعه
1979-09-25
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سالهای 1357و1358 جلد 1 ص172
آدرس
Tehran
Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25