انفجار بمب توسط عناصر گروهک‌های مسلح در محل تأسیسات آب‌رسانی آبادان

فروردین 1359
303030
تاریخ: 1359/01/21

شهر: Abadan, Iran

عناصر گروهک‌های مسلح، در نواحی چهارحوض و ابوالحسن آبادان که محل تأسیسات آب‌رسانی این شهر است، بمبی منفجر کردند.

 

شهر
ایران، خوزستان، آبادان
تاریخ واقعه
1359-01-21
نوع عملیات تروریستی
بمب گذاری
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
بمب
تعداد شهدا
-
تعداد مجروحین
-
خسارات مالی
-
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2 ص29
آدرس
Abadan
Khuzestan Province, Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25