مهاجمان مسلح از دو طرف به گروهان ژاندارمری سردشت حمله کردند

شهریور 1359
303030
تاریخ: 1359/06/20 00:00

در ساعت ۲۳:۴۰ مهاجمان مسلح از ۲ طرف به گروهان ژاندارمری سردشت هجوم آوردند. مهاجمان مسلح با آتش سنگین مأموران مواجه و متواری شدند.

 

شهر
ایران، آذربایجان غربی، سردشت
تاریخ واقعه
1359-06-20
نوع عملیات تروریستی
حمله مسلحانه
گروهک تروریستی
نامشخص
نوع سلاح
نامشخص
منبع
کتاب روزشمار وقایع تروریستی ایران، سال 1359جلد 2
آدرس
West Azerbaijan Province
Iran
مهر 1359
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
9
تاریخ : 1359/07/09
14
تاریخ : 1359/07/14
16
تاریخ : 1359/07/16
21
تاریخ : 1359/07/21
23
تاریخ : 1359/07/23
25
تاریخ : 1359/07/25